X

Cá nhân nước ngoài mua nhà ở tại Việt Nam có được phép cho thuê, bán lại nhà ở?

– Về quyền bán nhà của cá nhân nước ngoài:

Khoản 4, Điều 7 Nghị định 99/2015/NĐ-CP cho phép cá nhân nước ngoài bán nhà ở đã mua. Khoản 2, Điều 161 Luật Nhà ở 2014 quy định cá nhân nước ngoài có các quyền sở hữu nhà ở như công dân Việt Nam khi tuân thủ các quy định tại điều này. Tuy nhiên, Khoản 8, Điều 79 Nghị định 99/2015/NĐ-CP quy định nghiêm cấm tổ chức, cá nhân nước ngoài mua nhà ở để bán lại nhằm mục đích kinh doanh kiếm lời.

Hiện tại không có văn bản hướng dẫn thế nào là “bán lại nhằm mục đích kinh doanh kiếm lời”, xin ý kiến hướng dẫn của quý cơ quan liên quan về vấn đề này và làm rõ để xác định có kinh doanh kiếm lời hay không thì dựa vào tiêu chí gì? (số lượng nhà sở hữu và bán lại, tính liên tục của việc bán lại…)

– Về quyền cho thuê nhà của cá nhân nước ngoài:

Người nước ngoài sở hữu nhà thì được tự do cho thuê nhà như người Việt Nam và không có giới hạn về số lượng nhà mỗi cá nhân nước ngoài sở hữu và cho thuê khi đáp ứng các điều kiện nêu tại Khoản 2, Điều 161 Luật Nhà ở 2014. Tôi hiểu quy định hiện tại như trình bày là có đúng không?

Trả lời
 • mrbalick8 tháng trước

  Sau khi nghiên cứu, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản trả lời như sau:

  Về quyền bán lại nhà ở của cá nhân nước ngoài: Tại khoản 8 Điều 79 của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở quy định nghiêm cấm tổ chức, cá nhân nước ngoài mua nhà ở để bán lại nhằm mục đích kinh doanh kiếm lời. Tuy nhiên, pháp luật hiện hành chưa có quy định cụ thể về việc như thế nào là bán lại nhà ở nhằm mục đích kinh doanh kiếm lời, do vậy, các trường hợp cá nhân nước ngoài đã mua và được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất nếu không còn nhu cầu sử dụng thì được bán lại nhà ở đó theo quy định tại khoản 4 Điều 7 của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP.

  Về quyền cho thuê nhà ở của cá nhân nước ngoài tại Việt Nam: Theo quy định của Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 thì cá nhân nước ngoài có sở hữu nhà ở tại Việt Nam được phép cho thuê nhà ở này mà không bị giới hạn về số lượng nhà ở được cho thuê. Tuy nhiên, trước khi cho thuê nhà ở thì cá nhân nước ngoài phải làm thủ tục thông báo về việc cho thuê nhà ở với cơ quan quản lý nhà ở cấp huyện nơi có nhà ở theo quy định tại khoản 2 Điều 162 của Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 và quy định tại Điều 31 của Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Luật Nhà ở và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP.

  Về số lượng nhà ở mà cá nhân nước ngoài được sở hữu tại Việt Nam: Nội dung này đã được quy định tại khoản 2 Điều 161 của Luật Nhà ở số 65/2014/QH13. Theo đó, tổ chức, cá nhân nước ngoài được sở hữu không vượt quá 30% số lượng căn hộ trong một tòa nhà chung cư; không vượt quá 250 căn nhà (nếu là nhà ở riêng lẻ bao gồm nhà biệt thự, nhà ở liền kề) trên một khu vực có số dân tương đương một đơn vị hành chính cấp phường.

  Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản

  Nguồn: Bộ xây dựng