X

Áp dụng công nghệ xây dựng mới của nước ngoài vào Việt Nam

Công ty tôi có một giải pháp thi công mới của nước ngoài muốn áp dụng vào Việt Nam (chưa từng được sử dụng ở Việt Nam). Vậy xin cho hỏi một số vấn đề sau:

1. Nếu muốn áp dụng Công nghệ này vào Việt Nam thì công ty chúng tôi cần những thủ tục, giấy tờ gì?

2. Hiện nay ở Việt Nam chưa có tiêu chuẩn kỹ thuật về thiết kế, thi công, nghiệm thu áp dụng công nghệ này, vậy nếu chúng tôi muốn có tiêu chuẩn kỹ thuật này thì phải làm những thủ tục gì?

Trả lời
 • Quang Lê Minh8 tháng trước

  Sau khi nghiên cứu, Vụ Khoa học công nghệ &Môi trường có ý kiến như sau:

  1. Việc áp dụng giải pháp công nghệ nước ngoài tại Việt Nam do Chủ đầu tư và các bên có liên quan quyết định. Giải pháp công nghệ này phải phù hợp với Tiêu chuẩn được lựa chọn áp dụng cho công trình, đáp ứng với các yêu cầu về an toàn, môi trường và cháy nổ theo quy định hiện hành.

  2. Việc áp dụng tiêu chuẩn nước ngoài trong hoạt động xây dựng ở Việt Nam tuân theo Thông tư 18/2010/TT-BXD ngày 15/10/2010 của Bộ Xây dựng “Quy định việc áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn trong hoạt động xây dựng”.


  Vụ Khoa học công nghệ &Môi trường

  Nguồn: Bộ xây dựng