X

Định mức dự toán công trình

Trong quá trình kiểm tra, thẩm định dự toán xây dựng công trình, chúng tôi có một số vấn đề thắc mắc rất mong nhận được sự giải đáp. Cụ thể như sau:

– Tại định mức 1776, mã định mức AG.32211 – công tác ván khuôn các loại cấu kiện khác, định mức hao phí vật liệu cho 100m2:Thép hình: 17,27 (kg); Thép tấm: 16,28 (kg).

– Tại định mức 1784, mã 01.0179 – ván khuôn kim loại đúc sẵn các loại cấu kiện khác, định mức hao phí vật liệu, chưa tính vận chuyển 250 lần theo quy định cho 100m2 là: Thép hình: 4,112 (kg); Thép tấm: 3,971 (kg).

Đối chiếu hai định mức thì khối lượng chênh lệch khá lớn. Tôi xin hỏi, trong hai định mức trên thì áp dụng định mức nào là đúng?

Trả lời
 • mrbalick8 tháng trước

  Về vấn đề này, Vụ Kinh tế xây dựng trả lời ông Khiêm như sau:

  Định mức 1776 là định mức dự toán thể hiện hao phí về vật liệu, lao động và máy thi công để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng từ khâu chuẩn bị đến kết thúc công tác xây dựng (kể cả những hao phí cần thiết do yêu cầu kỹ thuật nhằm đảm bảo thi công xây dựng liên tục, đúng quy trình, quy phạm kỹ thuật). Theo đó, định mức này đã tính đến hao hụt ở khâu gia công.

  Định mức 1784 là định mức vật tư thể hiện về mức hao phí từng loại vật liệu để cấu thành nên một đơn vị khối lượng công tác xây lắp hoặc một loại cấu kiện hay kết cấu xây dựng phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, thiết kế và thi công. Theo đó, định mức này chưa tính đến hao hụt ở khâu gia công.

  Vụ Kinh tế xây dựng

  Nguồn: Bộ xây dựng