X

Áp dụng tiêu chuẩn phòng chống mối trong công trình xây dựng

Hiện nay có rất nhiều tiêu chuẩn về bảo vệ công trình xây dựng diệt và phòng chống mối cho công trình xây dựng. Vậy quý Bộ cho tôi hỏi:

1. Trong TCXD 204-1998 thì những công trình loại A, B là bắt buộc phải chống mối khi thiết kế và trước thi công.

2. Trong TCXD 7958-2008, 8268-2009 thì không có quy định bắt buộc này.

3. Công trình của chúng tôi thuộc loại B với niên hạn sử dụng 50 năm (Công trình văn phòng, kết cấu bê tông cốt thép, Hoàn thiện bằng tường xây và vách kính) thì có phải thiết kế và thi công chống mối không?

Trả lời
 • Kiều Hà8 tháng trước

  Sau khi nghiên cứu, Vụ Khoa học công nghệ và môi trường trả lời như sau:

  1. Tiêu chuẩn hiện hành đang sử dụng là TCVN 7958:2008 và TCVN 8268:2009. Tiêu chuẩn TCXD 204:1998 không còn hiệu lực.

  2. Trong tiêu chuẩn TCVN 7958:2008 có phân các mức cần thiết phòng chống mối cho công trình xây dựng mới là A, B, C, D. Với các mức khác nhau thì cần thiết giải pháp xử lý ở mức độ phức tạp khác nhau. Theo Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn khuyến khích áp dụng.

  3. Công trình bê tông cốt thép, khung nhôm kính vẫn cần phòng mối do mối có thể hại đến các vật liệu, hàng hoá có thành phần sợi xenluylo.

  Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường

  Nguồn: Bộ xây dựng