X

Điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng

Bộ Xây dựng đã nhận được câu hỏi của Công ty Than Hạ Long TKV – Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam hỏi về nội dung liên quan đến việc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng.

Trả lời
 • Huyền Kyubi8 tháng trước

  Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

  Về nguyên tắc, việc điều chỉnh giá hợp đồng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết và các quy định của pháp luật có liên quan tương ứng với từng thời kỳ.

  Theo quy định của Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng, giá hợp đồng trọn gói chỉ được điều chỉnh cho những khối lượng công việc bổ sung ngoài phạm vi hợp đồng đã ký kết. Đối với trường hợp trong văn bản số 1078/THL-QLDAKC, các bên cần làm rõ sự sai khác, mức độ sai khác của điều kiện địa chất thực tế thi công và hồ sơ địa chất đã được chủ đầu tư cung cấp, đề cập trong hồ sơ hợp đồng để xác định mức độ ảnh hưởng cũng như xác định khối lượng phát sinh của hợp đồng; đồng thời các bên cần căn cứ vào các thỏa thuận khác trong hợp đồng để thỏa thuận việc điều chỉnh giá hợp đồng. Trường hợp giá hợp đồng được điều chỉnh, việc điều chỉnh giá chỉ áp dụng đối với những khối lượng ngoài phạm vi hợp đồng đã ký kết, không điều chỉnh giá đối với những khối lượng đã ký kết trong hợp đồng.

  Nguồn: Công văn 09/BXD-KTXD, ngày 05/05/2015

  Nguồn: Bộ xây dựng