X

Thẩm quyền thẩm định thiết kế công trình

Hiện cơ quan chúng tôi (SGTVT Bình Phước) đang tiếp nhận hồ sơ trình thẩm định thiết kế gói thầu Trạm thu phí của dự án BOT QL.13. Vậy xin hỏi quý Bộ: Công trình trên được xếp vào loại công trình nào? Thẩm quyền thẩm định thuộc cơ quan chuyên môn nào của nhà nước?

Trả lời
  • mrbalick8 tháng trước

    Sau khi nghiên cứu, Cục Quản lý hoạt động xây dựng có ý kiến như sau:

    Theo hướng dẫn tại Mục IV công văn số 3482/BXD-HĐXD ngày 30/12/2014 của Bộ Xây dựng về việc thực hiện Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, trường hợp trong một dự án đầu tư xây dựng công trình có nhiều công trình xây dựng có loại và cấp khác nhau thì cơ quan chuyên môn về xây dựng chủ trì tổ chức thẩm định thiết kế xây dựng các công trình của dự án là cơ quan thực hiện tổ chức thẩm định thiết kế đối với loại công trình xây dựng chính của dự án. Do vậy, nếu công trình QL.13 thuộc thẩm quyền Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Phước tổ chức thẩm định thiết kế theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 13/2013/TT-BXD ngày 15/8/2013 của Bộ Xây dựng quy định thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế xây dựng công trình thì công trình Trạm thu phí của dự án BOT QL.13 cũng do Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Phước tổ chức thẩm định thiết kế.

    Cục Quản lý hoạt động xây dựng

    Nguồn: Bộ xây dựng