X

Thanh lý hợp đồng xây dựng

Một dự án công trình được phê duyệt năm 2010-2011 đã ký hợp đồng xây lắp, thanh toán chi phí thiết kế, nhưng chưa tiến hành thi công do không bố trí được nguồn vốn theo Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư từ vốn ngân sách Nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ công trình tạm dừng không triển khai.

Đến thời điểm hiện nay dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư theo quy định tại Luật Đầu tư công, mà giá trị tổng mức đầu tư và nguồn vốn thay đổi so với dự án ban đầu. Đơn vị chúng tôi tiến hành thanh lý hợp đồng xây lắp với nhà thầu thi công và ký phụ lục hợp đồng với nhà thầu tư vấn thiết kế (nhà thầu này đã thực hiện từ trước, không tiến hành lựa chọn nhà thầu khác) tiến hành lập báo cáo khả thi của dự án này và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt như 1 dự án mới. Tận dụng số liệu khảo sát đã thực hiện của bước trước. Tôi muốn hỏi liệu trình tự thủ tục như vậy đã được chưa? Và trước khi tiến hành thanh lý hợp đồng với nhà thầu xây lắp có cần làm văn bản xin ý kiến người quyết định đầu tư không hay chủ đầu tư quyết định? (vì phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu là chủ đầu tư phê duyệt).

Trả lời
  • Kiều Hà8 tháng trước

    Về vấn đề này, Vụ Kinh tế xây dựng trả lời như sau:

    Việc thanh lý hợp đồng phải căn cứ vào hợp đồng có hiệu lực đã được ký kết giữa các bên và quy định của pháp luật có liên quan về quản lý hợp đồng trong hoạt động xây dựng.

    Vụ Kinh tế xây dựng

    Nguồn: Bộ xây dựng