X

Định mức chi phí tư vấn theo quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009

Theo quy định tại Thông tư số 33/2009/TT-BXD ngày 30/9/2009 quy định “công trình đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp từ 01kV đến 110kV thuộc dạng công trình cấp II” nhưng theo quy định tại quyết định 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 có quy định:

– Công trình trạm biến áp có cấp điện áp từ 6kV – 35kV thuộc công trình cấp III.

– Công trình đường dây tải điện có cấp điện áp từ 6KV – 35KV thuộc cấp công trình cấp III.

Vậy khi tính toán hệ số thì áp dụng như thế nào?

Đồng thời, theo quy định tại TT 33/2009/TT-BXD ngày 30/9/2009 quy định “công trình chiếu sáng công cộng” thuộc công trình hạ tầng kỹ thuật nhưng quy định tại quyết định 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 không nói rõ cách áp dụng hệ số tư vấn thiết kế gây khó khăn trong quá trình áp dụng đưa vào dự toán.

Với 02 ý kiến thắc mắc trên mong Quý Bộ có ý kiến hướng dẫn đề áp dụng đúng theo quy định.

Trả lời
 • Tung Anh8 tháng trước

  Sau khi xem xét, Vụ Kinh tế Xây dựng có ý kiến như sau:

  Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình công bố kèm theo quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ Xây dựng áp dụng quy định về phân loại, phân cấp công trình của Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ. Do vậy, khi xác định chi phí tư vấn theo định mức công bố kèm theo quyết định số 957/QĐ-BXD 29/9/2009 của Bộ Xây dựng thì thực hiện việc áp dụng phân loại, phân cấp công trình theo quy định của Nghị định số 209/2004/NĐ-CP.


  Vụ Kinh tế xây dựng

   

  Nguồn: Bộ xây dựng