X

Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình

Bộ Xây dựng đã nhận được câu hỏi của Công ty Thông tin di động – Bộ Thông tin và Truyền thông hỏi về nội dung liên quan đến việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Trả lời
 • Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

  Thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 28/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư và xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước, trái phiếu Chính phủ, để đảm bảo các dự án thực hiện dở dang tiếp tục triển khai, hạn chế thất thoát, lãng phí và thực hiện có hiệu quả, đối với các dự án được phê duyệt kể từ ngày Nghị định số 83/2009/NĐ-CP có hiệu lực, sau khi áp dụng các giải pháp cắt giảm, nếu dự án vẫn phải điều chỉnh tổng mức đầu tư từ các nguyên nhân do biến động giá nguyên, nhiên, vật liệu; chính sách tiền lương và chi phí giải phóng mặt bằng; trên cơ sở sắp xếp thứ tự ưu tiên thực hiện các dự án, người có thẩm quyền quyết định đầu tư xem xét, quyết định điều chỉnh dự án.

  Trường hợp Dự án Trung tâm kỹ thuật khai thác Mobifone Gia Lai được phê duyệt ngày 18/12/2009 (sau khi Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ có hiệu lực thi hành), nguồn vốn của dự án là vốn tái đầu tư doanh nghiệp 100% vốn nhà nước. Vì vậy, sau khi rà soát, cắt giảm các hạng mục không thật cần thiết nhưng vẫn đảm bảo mục tiêu chủ yếu của dự án, đồng thời cập nhật giá cả và các qui định ở thời điểm hiện tại mà tổng chi phí để thực hiện dự án vẫn vượt tổng mức đầu tư được duyệt thì người có thẩm quyền quyết định đầu tư xem xét, quyết định điều chỉnh dự án là phù hợp theo quy định. Tổng mức đầu tư điều chỉnh phải tổ chức thẩm tra, thẩm định trước khi phê duyệt.

  Nguồn: Công văn 2826/BXD-KTXD, ngày 04/11/2014

   

  Nguồn: Bộ xây dựng