X

Chi phí đền bù cho chủ đầu tư công trình lân cận

Nguyễn Gia Hào10 tháng trước

Bộ Xây dựng đã nhận được câu hỏi của Trung tâm Kiểm định chất lượng công trình xây dựng hỏi về nội dung liên quan đến việc tính chi phí đền bù cho chủ đầu tư công trình lân cận.

Trả lời
  • Tung Anh9 tháng trước

    Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

    Trường hợp quá trình thực hiện dự án xây dựng công trình làm hư hỏng tới công trình lân cận mà nguyên nhân do các yếu tố khách quan (không phải lỗi của đơn vị thi công) thì chi phí hỗ trợ cho chủ đầu tư các công trình lân cận để sửa chữa các công trình này được tính vào chi phí khác trong tổng mức đầu tư của dự án, trường hợp trong danh mục chi phí khác của tổng mức đầu tư chưa tính chi phí này thì sử dụng chi phí dự phòng trong tổng mức đầu tư. Tuy nhiên, Chủ đầu tư cần xác định nguyên nhân gây ra sự cố để yêu cầu bồi thường, nếu lỗi gây ra là do các đơn vị khác (có thể do lỗi của đơn vị tư vấn khảo sát, thiết kế,…) hoặc yêu cầu đơn vị bảo hiểm chi trả theo hợp đồng bảo hiểm đã ký (nếu có nội dung bảo hiểm này).

    Trung tâm Thông tin

    Nguồn: Bộ xây dựng