X

Chi phí thiết kế dự án

Tôi đang công tác tại đơn vị là Chủ đầu tư dự án công trình BOT. Dự án thiết kế hai bước (thiết kế cơ sở và thiết kế bản vẽ thi công) và chia làm nhiều gói thầu. Điển hình là gồm các gói thầu về cầu đường và gói thầu về nhà điều hành và trạm thu phí. Liên quan đến việc tính chi phí tư vấn thiết kế chúng tôi được hướng dẫn là tính định mức chung theo Quy định tại Quyết định số 957/QĐ-BXD, cụ thể:

– Chi phí thiết kế công trình giao thông: ĐM thiết kế chung toàn dự án (a) x Gxd công trình giao thông.

– Chi phí thiết kế công trình nhà điều hành và trạm thu phí: ĐM thiết kế chung toàn dự án (a) x Gxd công trình nhà điều hành và trạm thu phí.

Khi nghiên cứu Quyết định 957/QĐ-BXD, tại Mục 3.3.2. Chi phí thiết kế được xác định bằng định mức tỷ lệ phần trăm (%) (định mức công bố tại Quyết định này) và nhân với chi phí xây dựng (chưa có thuế giá trị gia tăng) trong dự toán của công trình được duyệt. Trường hợp dự án gồm nhiều loại công trình thì chi phí thiết kế được xác định riêng theo từng loại công trình và tính theo quy mô chi phí xây dựng trong dự toán của từng công trình được duyệt. Như vậy tôi hiểu là:

– Chi phí thiết kế công trình giao thông: ĐM chi phí thiết kế công trình giao thông (b) x Gxd công trình giao thông.

– Chi phí thiết kế công trình nhà điều hành và trạm thu phí: ĐM chi phí thiết kế công trình nhà điều hành và trạm thu phí (c) x Gxd công trình nhà điều hành và trạm thu phí.

Trong đó, mức nội suy theo giá trị xây dựng toàn dự án (cả giao thông và nhà điều hành); định mức nội suy theo giá trị xây dựng công trình giao thông; định mức nội suy theo giá trị công trình nhà điều hành và trạm tru phí.

Vậy tôi xin hỏi, cách tính chi phí thiết kế nào đúng?

Trả lời
  • Nam8 tháng trước

    Sau khi nghiên cứu, Vụ Kinh tế xây dựng – Bộ Xây dựng trả lời như sau:

    Cách tính chi phí thiết kế nhà điều hành và trạm thu phí bằng định mức chi phí thiết kế tương ứng với giá trị xây dựng nhà điều hành và trạm thu phí nhân với giá trị xây dựng nhà điều hành và trạm thu phí là phù hợp với quy định của Quyết định 957/QĐ-BXD ngày 29 tháng 9 năm 2009 về định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình.

    Vụ Kinh tế xây dựng

    Nguồn: Bộ xây dựng