X

Điều chỉnh dự án xây dựng

Tôi đang có một dự án đầu tư xây dựng nhóm B đang triển khai thực hiện, sử dụng vốn ngân sách Nhà nước. Chủ đầu tư muốn thay đổi vị trí xây dựng một hạng mục (vẫn nằm trong khu đất xây dựng nhưng chỉ di chuyển từ chỗ này ra chỗ khác), không thay đổi quy mô cũng như tổng mức đầu tư. Như vậy thì Chủ đầu tư có phải xin phép cấp quyết định đầu tư hay không? Nếu có thì cấp quyết định đầu tư phải ra quyết định phê duyệt điều chỉnh dự án hoặc phê duyệt điều chỉnh tổng mặt bằng xây dựng không hay chỉ cần văn bản chấp thuận là được?

Trả lời
  • Nam8 tháng trước

    Sau khi nghiên cứu, Cục Quản lý hoạt động xây dựng có ý kiến như sau:

    Theo quy định tại Khoản 2 Điều 61 Luật Xây dựng, việc điều chỉnh dự án sử dụng vốn nhà nước do người quyết định đầu tư quyết định. Do vậy khi đã thay đổi bất kể nội dung nào đã được người quyết định đầu tư phê duyệt chủ đầu tư phải trình người quyết định đầu tư xem xét. Trong trường hợp người quyết định đầu tư có thể ủy quyền cho chủ đầu tư quyết định (Điều 72 Luật Xây dựng).


    Cục Quản lý hoạt động xây dựng

    Nguồn: Bộ xây dựng