X

Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình

Qua Báo điện tử Chính phủ, Bộ Xây dựng đã nhận được văn bản số 634/PC-TTPA ngày 13/12/2013 của bạn đọc Ma Văn Hiền ở địa chỉ email hienlambinh@gmail.com hỏi về nội dung liên quan đến việc thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình.

Trả lời
 • Dương Ngọc Hà8 tháng trước

  Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

  Việc thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình thuộc thẩm quyền của chủ đầu tư. Chủ đầu tư có thể thuê tư vấn thẩm tra làm cơ sở cho việc thẩm định. Chi phí thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng công trình xác định theo hướng dẫn tại Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình.

  Trường hợp chủ đầu tư đủ điều kiện năng lực để tự thực hiện các công việc tư vấn thì chủ đầu tư được hưởng chi phí thẩm tra này như hướng dẫn tại Quyết định số 957/QĐ-BXD.

  Trường hợp thẩm định thiết kế theo quy định của Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng thì phí thẩm định đang được Bộ Tài chính nghiên cứu để ban hành, áp dụng.

  Nguồn: Bộ xây dựng