X

Chi phí xây dựng nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công trong dự toán xây dựng công trình

Qua hòm thư điện tử, Trung tâm Thông tin đã nhận được câu hỏi của Ban quản lý Tiểu dự án Kẻ Gỗ ở địa chỉ email qlda_kg@yahoo.com.vn hỏi về nội dung liên quan đến chi phí xây dựng nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công trong dự toán xây dựng công trình.

Trả lời
  • Dương Ngọc Hà8 tháng trước

    Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

    Theo quy định tại Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình thì chi phí xây dựng nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công được tính bằng 2% trên tổng chi phí trực tiếp, chi phí chung, thu nhập chịu thuế tính trước đối với các công trình đi theo tuyến ngoài đô thị và vùng dân cư như đường dây tải điện, đường dây thông tin bưu điện, đường giao thông, kênh mương, đường ống, các công trình thi công dạng tuyến khác và bằng 1% đối với công trình còn lại. Như vậy đối với trường hợp nêu tại văn bản số 17/HT-PMU: tuyến đập đất thuộc gói thầu số 1 – Dự án sửa chữa, nâng cấp đảm bảo an toàn hồ chứa nước Kim Sơn – xã Kỳ Hoa, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh không phải là công trình đi theo tuyến. Do đó chi phí xây dựng nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công đối với gói thầu này được tính bằng 2% trên tổng chi phí trực tiếp, chi phí chung, thu nhập chịu thuế tính trước là chưa phù hợp.

    Nguồn: Bộ xây dựng