X

Điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng

Qua hòm thư điện tử, Trung tâm Thông tin đã nhận được câu hỏi của Công ty TNHH Thành Anh ở địa chỉ email ctthanhanh@gmail.com hỏi về nội dung liên quan đến việc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng.

Trả lời
 • mrbalick8 tháng trước

  Sau khi nghiên cứu, Trung tâm Thông tin có ý kiến như sau:

  Việc điều chỉnh giá hợp đồng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên và phù hợp với quy định của pháp luật tương ứng với từng thời kỳ. Theo đó, nguyên tắc ký kết hợp đồng xây dựng phải phù hợp với hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu và các biên bản đàm phán có liên quan. Theo nội dung văn bản số 179/Cty. Thành An, đây là gói thầu áp dụng loại (hình thức) hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh (theo quy định Điều 4 – Điều kiện cụ thể của hồ sơ mời thầu), vì vậy về nguyên tắc đối với loại hợp đồng này việc điều chỉnh giá được áp dụng cho tất cả các yếu tố chi phí (tất cả các loại vật liệu, nhân công, máy thi công) khi có sự biến động (tăng hoặc giảm) giá so với giá của các yếu tố chi phí này trong hợp đồng đã ký; phương pháp điều chỉnh giá thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 08/2010/TT-BXD ngày 29/7/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng. Khi điều chỉnh giá hợp đồng không làm vượt tổng mức đầu tư đã được phê duyệt thì chủ đầu tư quyết định, trường hợp vượt tổng mức đầu tư đã được phê duyệt thì phải báo cáo Người quyết định đầu tư xem xét quyết định. Trường hợp, hợp đồng đã ký kết có những nội dung chưa phù hợp với các quy định của pháp luật thì phải điều chỉnh cho phù hợp.

  Tại điểm 6.2.1, khoản 6.2, Điều 6 của hợp đồng số 09/2011/HĐXD ký ngày 05/8/2011 như nêu tại văn bản số 179/Cty. Thành An các bên đã thỏa thuận điều kiện điều chỉnh giá hợp đồng: “Khi giá nhiên liệu, vật tư, thiết bị và tiền lương có biến động ảnh hưởng trực tiếp đến giá hợp đồng thì được điều chỉnh đơn giá hợp đồng.” Như vậy, khi giá cả của nhiên liệu, vật tư, thiết bị và tiền lương có biến động (tăng hoặc giảm) so với giá trong hợp đồng thì việc điều chỉnh đơn giá hợp đồng là phù hợp.

  Trung tâm Thông tin

  Nguồn: Bộ xây dựng