X

Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Nguyễn Gia Hào10 tháng trước

Theo Nghị định số 59/2015/NĐ-CP quy định, sau ngày 1/3/2016 người xin cấp chứng chỉ trong lĩnh vực kỹ sư, kiến trúc sư không phải chỉ nộp hồ sơ với các văn bằng theo yêu cầu là được xét cấp mà bắt buộc phải qua một kỳ thi sát hạch. Nhưng đến hết tháng 5/2016 mà vẫn chưa có hướng dẫn thi thế nào nên các sở xây dựng chưa thể cấp chứng chỉ vậy cho tôi hỏi khi nào thì có hướng dẫn tổ chức thi và cấp chứng chỉ? Những người chứng chỉ hết hạn sử dụng (sau ngày 1/3/2016) mà không xin cấp đổi hoặc cấp mới thì có được sử dụng và công nhận như lúc chưa hết hạn không?

Trả lời
 • Quang Lê Minh9 tháng trước

  Về vấn đề này, Cục Quản lý hoạt động xây dựng có ý kiến như sau:

  Việc tổ chức sát hạch và cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng theo quy định tại Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 36/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng và Thông tư số 24/2016/TT-BXD ngày 01/9/2016 của Bộ Xây dựng về sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến quản lý dự án đầu tư xây dựng được thực hiện từ ngày 01/12/2016.

  Cá nhân có chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hết hạn sử dụng từ sau ngày 01/3/2016 thì được tiếp tục hành nghề đến hết ngày 31/12/2016.


  Cục Quản lý hoạt động xây dựng

  Nguồn: Bộ xây dựng