X

Ai xử phạt vi phạm trong quản lý, sử dụng nhà chung cư?

Nghị định số 121/2013/NĐ-CP đã có hiệu lực từ ngày 30/11/2013, vậy việc xử phạt vi phạm về sử dụng nhà chung cư có thể thực hiện ngay không hay phải đợi thêm hướng dẫn cụ thể? Những hành vi vi phạm Điều 55 của Nghị định như kinh doanh nhà hàng, vi phạm trong xây dựng… bị phạt 50-60 triệu đồng, tuy nhiên cấp phường chỉ được phép xử phạt tối đa 10 triệu đồng. Trong trường hợp có vi phạm Điều 55 thì sẽ giải quyết như thế nào?

Trả lời
  • Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

    Nghị định số 121/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở có hiệu lực kể từ ngày 30/11/2013. Như vậy, từ ngày này, Nghị định 121/2013/NĐ-CP phải được triển khai thi hành trên toàn quốc.

    Đối với hành vi vi phạm hành chính vượt quá thẩm quyền xử phạt, theo quy định tại Điều 60 của Nghị định: “Trường hợp hành vi vi phạm vượt quá thẩm quyền thì phải lập biên bản vi phạm hành chính, chuyển cấp có thẩm quyền ban hành quyết định xử phạt”.

    Cụ thể, với hành vi vi phạm có mức phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 60 triệu đồng quy định tại khoản 3 Điều 55 thì Chủ tịch UBND cấp xã lập biên bản vi phạm hành chính, chuyển Chủ tịch UBND cấp huyện hoặc Thanh tra Sở Xây dựng để ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

    Nguồn: Bộ xây dựng