X

Công việc thả đá vào thân kè

Công ty cổ phần tư vấn xây dựng thủy lợi Hải Phòng chúng tôi đang lập thiết kế công trình kè sông có công tác thả đá rối mái kè và dự toán đang áp định mức số hiệu AL.15311 trong tập định mức kèm theo Quyết định 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng, tuy nhiên phần thuyết minh công tác thả đá chưa rõ ràng nên hiện có 2 ý kiến khác nhau về quy trình thả đá rối tạo mái theo mã hiệu định mức trên, cụ thể:

– Ý kiến 1 cho rằng quy trình thả đá như sau: Tàu kéo 150CV di chuyển đưa xà lan 200T vào vị trí cần thả đá; neo đậu tàu, xà lan (vật liệu đá đã có sẵn trên xà lan) sau đó nhân công bốc đá trên xà lan thả xuống vị trí thiết kế.

– Ý kiến 2 cho rằng không phải là nhân công bốc đá trên xà lan thả xuống thân kè mà phải là xà lan tự mở đáy thả xuống thân kè.

Vậy cho tôi hỏi, ý kiến nào là đúng?

Trả lời
  • mrbalick8 tháng trước

    Sau khi nghiên cứu, Vụ Kinh tế xây dựng có ý kiến như sau:

    Mã hiệu AL.15311, thả đá hộc vào thân kè trong tập Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần Xây dựng kèm theo văn bản số 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần Xây dựng thì việc thả đá vào thân kè theo đúng yêu cầu kỹ thuật như quy định trong thành phần công việc của định mức trên bằng phương pháp thủ công.

    Vụ Kinh tế xây dựng

    Nguồn: Bộ xây dựng