X

Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Tôi có bằng đại học Kỹ sư Kinh tế xây dựng, tôi có đi làm cho công ty được 5 năm (chuyên về giám sát và thiết kế dân dụng, cầu đường), như vậy tôi có thể xin cấp chứng chỉ hành nghề  hoạt động xây dựng hay không? Nếu có thì những lĩnh vực nào là phù hợp với bằng đại học của tôi?

Trả lời
  • Kiều Hà1 năm trước

    Sau khi nghiên cứu, Cục Quản lý hoạt động xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

    Cá nhân có trình độ chuyên môn là kỹ sư kinh tế xây dựng, đáp ứng yêu cầu về kinh nghiệm thực hiện công việc theo quy định tại Khoản 15 Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 5/4/2017 của Chính phủ và Điều 52 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng thì được xem xét cấp chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng, giám sát công tác xây dựng công trình.

    Cục Quản lý hoạt động xây dựng

    Nguồn: Bộ xây dựng