X

Lập, thẩm định, phê duyệt đối với dự án không có cấu phần xây dựng

Dự án xây dựng Đài phát thanh công suất 2kw và Đài phát hình 5Kw – Thuộc ngành Truyền thanh truyền hình có tổng mức đầu tư là 145 tỷ đồng. Trong đó chi phí xây dựng là 0 đồng; chi phí mua sắm thiết bị, vận chuyển đào tạo và chuyển giao công nghệ là 130 tỷ đồng. Thiết bị trong dự án là hoàn toàn nhập khẩu. Vậy cho tôi hỏi: Dự án trên có được thực hiện thiết kế 2 bước gồm bước lập dự án và Thiết kế kỹ thuật & dự toán công trình không? Chi phí thiết kế kỹ thuật & dự toán công trình có được tính theo Bảng HTKT2 trong Quyết định 957/QĐ-BXD ngày 29/09/2009 của Bộ Xây dựng không?

Trả lời
 • Huyền Kyubi8 tháng trước

  Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến trả lời như sau:

  Các dự án không có cấu phần xây dựng (chi phí xây dựng là 0 đồng) không thuộc đối tượng điều chỉnh của Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ Xây dựng về việc công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình.

  Dự án có chi phí phần xây dựng là 0 đồng thì không phải là dự án đầu tư xây dựng. Việc lập, thẩm định, phê duyệt đối với dự án này thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư công.

  Bộ Xây dựng

  Nguồn: Bộ xây dựng