X

Thanh toán hợp đồng xây dựng

Trên cơ sở thiết kế cơ sở đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định, Chủ đầu tư tách bóc gói thầu EPC với hình thức hợp đồng được phê duyệt trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu là hình thức hợp đồng kết hợp (Phần E trọn gói, Phần P trọn gói; Phần C theo đơn giá cố định). Khi thi công xây lắp phần C, đến giai đoạn hoàn thành theo hợp đồng thì khối lượng hoàn thành tuân thủ theo đúng theo TKBVTC được duyệt tuy nhiên có sai khác với khối lượng mời thầu (theo TKCS). Vậy xin hỏi, phần khối lượng chênh này có được tính là phát sinh hay không (hợp đồng theo đơn giá cố định)?

Trả lời
 • Sơn Bùi Ngọc1 năm trước

  Sau khi nghiên cứu, Cục Kinh tế xây dựng có ý kiến trả lời như sau:

  Hợp đồng EPC thực hiện theo Thông tư số 30/2016/TT-BXD ngày 30/12/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện hợp đồng thiết kế – cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng.

  Chủ đầu tư tách bóc gói thầu EPC thành Phần E trọn gói, Phần P trọn gói và Phần C theo đơn giá cố định thì việc thanh toán hợp đồng của Phần C theo đơn giá cố định bằng khối lượng thực tế được nghiệm thu nhân với đơn giá cố định trong hợp đồng.

  Cục Kinh tế xây dựng

  Nguồn: Bộ xây dựng