X

Được chuyển nhượng hợp đồng mua nhà cho người nước ngoài?

Tôi ký hợp đồng mua căn hộ trong dự án nhà ở thương mại, chủ đầu tư chưa nộp hồ sơ cấp sổ hồng. Nay tôi muốn chuyển nhượng hợp đồng này cho một người nước ngoài. Theo hướng dẫn của chủ đầu tư, việc chuyển nhượng thực hiện được vì số lượng căn hộ trong dự án mà người nước ngoài đã mua chưa vượt quá 30% theo luật. Tuy nhiên, khi tôi ra phòng công chứng để thực hiện công chứng hợp đồng chuyển nhượng thì bị từ chối và được trả lời là không thực hiện được do người nước ngoài không được mua nhà từ người Việt Nam theo Điều 76 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP. Xin hỏi, giải thích của văn phòng công chứng có đúng không? Tôi có được chuyển nhượng hợp đồng mua bán căn hộ hình thành trong tương lai cho người nước ngoài không?

Trả lời
 • Tung Anh1 năm trước

  Sau khi nghiên cứu, Cục Quản lý nhà và Thị trường bất động sản có ý kiến trả lời như sau:

  Theo quy định tại Khoản 2, Điều 76 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở thì “Tổ chức, cá nhân nước ngoài thuộc diện sở hữu nhà ở tại Việt Nam chỉ được mua, thuê mua nhà ở của chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở, mua nhà ở của tổ chức, cá nhân nước ngoài quy định tại Điểm b, Khoản 4, Điều 7 của Nghị định này”.

  Đối chiếu với quy định nêu trên thì ông Nguyễn Quang Đạo không được thực hiện việc chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở mà ông đã ký với chủ đầu tư cho cá nhân nước ngoài.

  Cục Quản lý nhà và Thị trường bất động sản
   

  Nguồn: Bộ xây dựng