X

Áp dụng định mức dự toán xây dựng công trình

Nguyễn Gia Hào10 tháng trước

Trong định mức dự toán xây dựng công trình 1776/QĐ-BXD, 1777/QĐ-BXD ngày 16/8/2007 phần xây dựng và lắp đặt, định mức các công tác có phần chi phí vật liệu khác nhưng khi thẩm định dự toán, đơn vị thẩm định, thẩm tra dự toán như Phòng Tài chính các huyện và các chủ đầu tư cắt bỏ không tính giá trị vật liệu khác này vào trong dự toán. Việc cắt bỏ như vậy có đúng hay không và vật liệu khác đó theo quy định là vật liệu gì?

Trả lời
 • Dương Ngọc Hà9 tháng trước

  Về vấn đề này, Vụ Kinh tế xây dựng có ý kiến trả lời như sau:

  Trường hợp nếu các công tác có nội dung, thành phần và cơ cấu đúng như định mức 1776/QĐ-VP và 1777/QĐ-VP ngày 16/8/2007 đã được công bố, thì khi áp dụng các định mức này để xác định chi phí đầu tư xây dựng, trong quá trình thẩm tra, thẩm định không được cắt bỏ thành phần trong định mức đó.

  Trường hợp nếu các công tác có nội dung, thành phần và cơ cấu chưa đúng như định mức 1776/QĐ-VP và 1777/QĐ-VP ngày 16/8/2007 đã được công bố, thì phải điều chỉnh định mức dự toán cho phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công và biện pháp thi công.

  Vụ Kinh tế xây dựng

  Nguồn: Bộ xây dựng