X

Điều kiện năng lực hoạt động xây dựng

Một công trình y tế được duyệt hồ sơ cơ sở rồi nhưng trong quá trình triển khai thì có 1 tầng chuyên môn cần được tăng chiều cao tầng cụ thể từ 4.2m lên 4.5m. Sự điều chỉnh này giới hạn sao cho chiều cao tổng thể khối công trình không thay đổi. Tôi xin hỏi, việc làm này có được phép không? Nếu có hoặc không thì trong Luật Xây dựng hoặc quy định tại văn bản nào nêu rõ? 

Trả lời
 • Sơn Bùi Ngọc1 năm trước

  Sau khi nghiên cứu, Cục Quản lý hoạt động xây dựng có ý kiến trả lời như sau:

  Theo như nội dung công dân Hoàng Minh Thắng đã nêu, công trình có điều chỉnh tăng chiều cao tầng trong công trình từ 4,2m lên 4,5m nhưng không làm thay đổi tổng chiều cao công trình đã được chấp thuận, phê duyệt.

  Trường hợp nội dung điều chỉnh như đã nêu trên không làm thay đổi về địa chất công trình, tải trọng thiết kế, giải pháp kết cấu, vật liệu của kết cấu chịu lực, biện pháp thi công ảnh hưởng đến an toàn chịu lực của công trình được quy định tại Khoản 2 Điều 84 Luật Xây dựng năm 2014 và không làm thay đổi tổng mức đầu tư của dự án thì không cần phải thẩm định lại hồ sơ thiết kế cơ sở. Tuy nhiên, chủ đầu tư cần báo cáo với người quyết định đầu tư về các nội dung điều chỉnh của công trình để được xem xét, chấp thuận theo quy định. 

  CỤC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG 

  Nguồn: Bộ xây dựng