X

Căn cứ xác định giá nhân công khi lập dự toán

Nghị định 141/2017/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng được áp dụng từ ngày 1/1/2018. Tôi đang lập dự toán công trình, xin hỏi, giá nhân công áp dụng theo mức lương mới hay vẫn theo đơn giá tại Thông tư 05/2016/TT-BXD?

Trả lời
  • Nam1 năm trước

    Sau khi nghiên cứu, Cục Kinh tế xây dựng có ý kiến trả lời vấn đề này như sau:

    Đối với các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, vốn Nhà nước ngoài ngân sách và các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP), việc xác định đơn giá nhân công để quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình (bao gồm: Tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng, dự toán gói thầu, giá hợp đồng, chỉ số giá xây dựng…) được thực hiện theo quy định của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng và hướng dẫn của UBND cấp tỉnh hoặc Sở Xây dựng về giá nhân công thị trường trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn.

    Cục Kinh tế xây dựng

    Nguồn: Bộ xây dựng