X

Lập dấu bản vẽ hoàn công

Theo Phụ lục 2, Thông tư số 26/2016/TT-BXD (có hiệu lực từ ngày 15/12/2016) bản vẽ hoàn công do tư vấn giám sát trưởng, chỉ huy trưởng kí có phải đóng dấu công ty không?

Thời điểm Thông tư số 26/2016/TT-BXD có hiệu lực thi hành công trình đã thi công, hoàn công bằng dấu cũ xong hạng mục phần hầm rồi, phần thân có làm tiếp dấu hoàn công cũ hay thay dấu mới?

Trả lời
 • Kiều Hà8 tháng trước

  Sau khi nghiên cứu, Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng có ý kiến như sau:

  Theo quy định tại Phụ lục 2 Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ Xây dựng Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng (Thông tư 26/2016/TT-BXD) thì bản vẽ hoàn công không phải đóng dấu pháp nhân của nhà thầu thi công xây dựng.

  Kể từ ngày Thông tư số 26/2016/TT-BXD có hiệu lực thì việc lập bản vẽ hoàn công được thực hiện theo quy định tại Điều 11 Thông tư số 26/2016/TT-BXD./.

  Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng

  Nguồn: Bộ xây dựng