Công ty Cổ Phần Quản Lý Xây Dựng ATV (ATV) được thành lập tháng 03/2012. Hiện nay, ATV là công ty chuyên về thiết kế kiến trúcthi công xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp. Hiện tại, ATV đã và đang áp dụng các tiêu chuẩn cũng như văn hoá xây dựng Nhật Bản vảo các dịch vụ thiết kế và thi công xây dựng. Đồng thời, không ngừng tìm kiếm cơ hội để học hỏi và cải tiến chất lượng công việc của mình.

Xem Thêm

Thông tin dự án

Số lượng dự án:0