Công ty TNHH xây dựng Kiến An Tâm hoạt động trên các lĩnh vực chính: 

  • Xây dựng công nghiệp 
  • Xây dựng dân dụng và trang trí nội ngoại thất 
  • Xây dựng cầu đường 
  • Xây dựng công trình thủy lợi, cơ sở hạ tầng 
  • Kinh doanh bất động sản 
  • Mua bán vật liệu xây dựng 
  • San lấp mặt bằng 
  • Sản xuất, mua bán vật liệu xây dựng 
  • Cung cấp thiết bị công nghiệp, hệ thống cơ điện lạnh,...

Xem Thêm

Thông tin dự án

Số lượng dự án:5