Cảm ơn quý khách đã quan tâm đến  Công ty CP Sơn JYMEC Việt Nam chúng tôi !

Sứ mệnh :
Đối với khách hàng : Chúng tôi mang đến sự hài hòa cân bằng tinh tế về màu sắc với sắc màu thiên nhiên nhất, đạt chuẩn mực cao nhất về độ an toàn và chất lượng tốt nhất, mang tính độc đáo và sáng tạo cao.
Đối với đối tác: Đề cao tinh thần hợp tác cùng phát triển; cam kết trở thành “người bạn, Người đồng hành số 1” của các đối tác và khách hàng; luôn gia tăng các giá trị đầu tư lợi nhuận hấp dẫn và bền vững.
Đối với nhân viên : Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo và nhân văn; tạo điều kiện thu nhập cao và cơ hội phát triển công bằng cho tất cả nhân viên.
Đối với xã hội: Hài hòa lợi ích doanh nghiệp với lợi ích xã hội; đóng góp tích cực vào các hoạt động môi trường và trài trợ các chương trình vì cộng đồng.

Giá trị cốt lõi :
Tín: Đặt chữ Tín lên vị trí hàng đầu, lấy chữ Tín làm vũ khí cạnh tranh và bảo vệ chữ Tín như bảo vệ danh dự của chính mình.
Tầm : Lấy chữ Tâm là một trong những nền tảng quan trọng của việc kinh doanh, thượng tôn pháp luật và duy trì đạo đức nghề nghiệp, đạo đức xã hội ở tiêu chuẩn cao nhất.
Tốc : Lấy “tốc độ,” làm tôn chỉ; đề cao khát vọng tiên phong sắc màu và xác định “Vinh quang thuộc về người về đích đúng hẹn.

Xem Thêm

Thông tin dự án

Số lượng dự án:0