CÔNG TY SƠN SOTRA
Địa chỉ: Số 202 Hồng Mai - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Nhà máy: KCN Thanh Trì - Hoàng Mai - Hà Nội
ĐT: 0243 863 8259 - 0243 863 3643
Web: sotrapaint.vn - Email: sotrapaint68@gmail.com

 

Xem Thêm

Thông tin dự án

Số lượng dự án:0