NBC DEVELOPMENT có địa chỉ tại AA9 THÀNH PHỐ HỒ Sơn, Phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam là một công ty sáng tạo, tiến bộ ở Việt Nam với danh tiếng được thành lập cho việc lựa chọn tỉ mỉ các sản phẩm bảo mật và khóa có uy tín từ khắp nơi trên thế giới.

Được thành lập vào năm 2005, và có trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh, công ty hỗ trợ mạng lưới phân phối tại hầu hết các thành phố lớn như Hà Nội, Đà Nẵng, Vũng Tàu, Phnom Penh và trên toàn lãnh thổ.

Xem Thêm

Thông tin dự án

Số lượng dự án:0