Pháp Việt Kiến trúc thành công Câu chuyện dựa trên tài năng của nhân viên. Chúng tôi cam kết có đúng người trong đúng vai trò vào đúng thời điểm. Chúng tôi thuê các ứng viên phù hợp và tiếp tục đầu tư vào sự phát triển liên tục của họ.

Chúng tôi rất vui vì bạn quan tâm đến việc tìm hiểu thêm về cơ hội nghề nghiệp tại Kiến trúc Pháp Việt Nam. Nếu bạn có thêm bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với Nhóm tuyển dụng của chúng tôi qua email:  recruitment@i-fva.com .

Xem Thêm

Thông tin dự án

Số lượng dự án:0