Công ty TNHH Châu Á Vĩ Đại có địa chỉ tại Số 802, An Dương Vương, P.13, Q.6, TP. Hồ Chí Minh cung cấp phương án toàn diện về vốn và kỹ thuật cho mở rộng bệnh viện (Cải tạo hoặc xây mới), mua sắm trang thiết bị y tế

  1. Thiết kế bệnh viện, thiết kế và thi công các khoa trong bệnh viện
  2. Nghiệp vụ quản lý kinh doanh bệnh viện cho đơn vị ủy thác
  3. Mua bán và sửa chữa Trang thiết bị Chẩn đoán hình ảnh
  4. Mua bán và sửa chữa thiết bị phòng mổ
  5. Mua bán và sửa chữa thiết bị chiếu xạ ung bướu
  6. Mua bán và sửa chữa thiết bị Patient Monitor
  7. Mua bán các loại vật tư tiêu hao dùng trong bệnh viện M
  8. Mua bán, lắp đặt và sửa chữa máy CT, máy X Quang
  9. Mua bán và sửa chữa linh kiện, phụ tùng Trang thiết bị y tế

Xem Thêm

Thông tin dự án

Số lượng dự án:0