Công ty TNHH Nguyễn Đình có địa chỉ tại 28/3A Quốc lộ 13, Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương. Nhằm nâng cao hình ảnh của Công ty TNHH Nguyễn Đình trong lĩnh vực này, chúng tôi luôn quan niệm rằng sự hài lòng của quí khách hàng là một trong những yếu tố chính trong sự phát triển bền vững của Công ty. Hợp tác đôi bên cùng có lợi “win-win solution” là một trong những chiến lược của Công ty TNHH Nguyễn Đình, cũng như là tiếp tục nâng cao nội lực của Công ty TNHH Nguyễn Đình bằng cách đào tạo đội ngũ kỹ sư, công nhân kỹ thuật lành nghề với các khóa nâng cao kỹ năng chuyên đề, huấn luyện an toàn lao động phù hợp tiêu chuẩn quốc gia, quốc tế để có khả năng đáp ứng nhu cầu của quý khách hàng trong hiện tại và tương lai.

Xem Thêm

Thông tin dự án

Số lượng dự án:0