CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ CHỐNG THẤM HẢI PHÒNG tai Số 392 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận.Ngô Quyền, TP.Hải Phòng là công ty chuyên về chông  thấm và sửa chữa điện nước

 

Xem Thêm

Thông tin dự án

Số lượng dự án:0