Công ty xây lấp và dịch vụ kỹ thuật COMA15 là một doanh nghiệp trực thuộc Tổng công ty Cơ khí xây dựng (COMA) được thành lập theo quyết định số 548/QĐ - BXD ngày 18 tháng 7 năm 1998. Sau đó được đổi tên và bổ sung ngành nghề kinh doanh chuyển từ công ty công nghệ tự động và cơ điện lạnh thành Công ty Xây lắp và Dịch vụ kỹ thuật theo quyết định số 1739/QĐ - BXD của Bộ Xây Dựng ngày 25 tháng 12 năm 2003.
Tên giao dịch quốc tế: Construction, Erection and Technical Services Company 
Tên viết tắt: COMA 15
Địa chỉ: Tầng 9, tòa nhà COMA, 125D, Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Xem Thêm

Thông tin dự án

Số lượng dự án:0