Hoạt động trong lĩnh vực xây dựng hơn 4 năm qua, Công Ty TNHH Thiết Kế Xây Dựng Kiến Trúc Trương Gia Vinh ngày càng lớn mạnh bởi Công Ty luôn đặt uy tín lên hàng đầu.

Với sự linh hoạt trong từng dự án, Công Ty TNHH Thiết Kế Xây Dựng Kiến Trúc Trương Gia Vinh hầu như đáp ứng được những yêu cầu khắt khe nhất của khách hàng. Hiện tại Công ty hoàn toàn có thể phục vụ khách hàng tất cả nhu cầu trong xây dựng như: Tư vấn thiết kế, lập dự án đầu tư, xin phép xây dựng, thiết kế kỹ thuật thi công, biện pháp thi công, thi công các công trình, kiểm tra giám sát công trình và hoàn công.

Xem Thêm

Thông tin dự án

Số lượng dự án:0