KIẾN TẠO

Tầm nhìn: Trở thành Nhà thầu, Chủ đầu tư có trình độ quản lý quốc tế trong xây dựng công trình dân dụng hàng đầu Việt Nam vào năm 2020, tập trung vào các giải pháp "Xanh & thông minh".
Sứ mạng: Thiết kế và thi công công trình với giải pháp thông minh, thân thiện với môi trường để phục cộng đồng.
Giá trị cốt lõi:
- Khác biệt và độc đáo;
- Chất lượng và công nghệ;
- Hướng đến cộng đồng;
- Sử dụng sức mạnh tập thể.
Văn hóa doanh nghiệp: 
- Lấy sự hài lòng của khách hàng làm kim chỉ nam trong hoạt động;
- Lấy nụ cười đồng hành cùng công việc;
- Kiến tạo môi trường làm việc lý tưởng;
“ Phát triển bền vững, thỏa mãn tối đa nhu cầu khách hàng và đóng góp nhiều nhất cho cộng đồng”

Xem Thêm

Thông tin dự án

Số lượng dự án:0