X

Điều kiện để bộ máy chuyên môn trực thuộc xã quản lý dự án

UBND cấp xã được cấp thẩm quyền giao quản lý, làm chủ đầu tư dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, trong đó có quyết định giao chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án (áp dụng theo Nghị định 42/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 59/2015/NĐ-CP). Tôi xin hỏi, điều kiện cụ thể để bộ máy chuyên môn trực thuộc ở cấp xã có đủ điều kiện, năng lực để trực tiếp quản lý dự án là gì? Điều kiện này có bắt buộc giống với điều kiện năng lực của ban quản lý dự án, tổ chức tư vấn quản lý dự án hay không? Nếu cấp xã được sử dụng bộ máy chuyên môn để quản lý dự án, vậy khi thành lập ban quản lý dự án (công trình) thì quy định số lượng tối thiểu bao nhiêu người? Có bắt buộc tất cả cá nhân có chuyên môn phù hợp tham gia (như kế toán, văn thư lưu trữ, xây dựng, đất đai….) phải có bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án hay không?

Trả lời
  • Nam1 năm trước

    Về vấn đề này, Cục Quản lý hoạt động xây dựng có ý kiến trả lời như sau:

    Bộ máy chuyên môn trực thuộc cấp xã trực tiếp quản lý dự án thì phải đủ điều kiện năng lực như có giám đốc quản lý dự án và những người phụ trách các lĩnh vực chuyên môn phải có năng lực hành nghề phù hợp với quy mô dự án.

    Cục Quản lý hoạt động xây dựng

    Nguồn: Bộ xây dựng