X

Chứng chỉ hành nghề định giá

Tôi là cử nhân địa chất hệ đại học đang công tác tại BQL Dự án Nông nghiệp tỉnh Quảng Ngãi và đã có chứng chỉ hành nghề khảo sát địa hình, địa chất. Theo quy định tại mục 5 Điều 2 Thông tư 08/2018/BXD ngày 5/10/2018 Quy định điều kiện để cấp chứng chỉ hành nghề kỹ sư định giá là: Chuyên môn được đào tạo thuộc chuyên nghành kinh tế kỹ thuật hoặc chuyên nghành kỹ thuật khác có liên quan đến xây dựng công trình. Vậy theo điều như trên thì tôi có được cấp chứng chỉ hành nghề kỹ sư định giá không? Hiện tại tôi đang học thạc sĩ chuyên ngành kỹ thuật môi trường thuộc trường ĐHBK Đà Nẵng và khi có bằng thì có thể xin chứng chỉ nào? 

Trả lời
  • Dương Ngọc Hà1 năm trước

    Sau khi nghiên cứu, Cục Quản lý hoạt động xây dựng có ý kiến như sau:

    Theo quy định tại Khoản 5 Điều 2 Thông tư số 08/2018/TT-BXD ngày 5/10/2018 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam thì cử nhân địa chất không thuộc chuyên ngành kinh tế kỹ thuật hoặc chuyên ngành kỹ thuật khác có liên quan đến xây dựng công trình. Do đó, chuyên môn của công dân Phạm Thanh Thọ không phù hợp để cấp chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng.

    Cục Quản lý hoạt động xây dựng 

    Nguồn: Bộ xây dựng